Thư viện hình ảnh

Thư viện hình ảnh
Sửa chữa ván sàn Container

Sửa chữa ván sàn Container

Sửa chữa ván sàn theo tiêu chuẩn IICL hoặc các tiêu chuẩn Quốc Tế khác. Nhận sửa chữa theo yêu cầu của Khách Hàng.

Sửa chữa, bảo trì container lạnh (body)

Sửa chữa, bảo trì container lạnh (body)

Sửa chữa ván sàn theo tiêu chuẩn IICL hoặc các tiêu chuẩn Quốc Tế khác. Nhận sửa chữa theo yêu cầu của Khách Hàng.

Sửa chữa, bảo trì container lạnh (machine)

Sửa chữa, bảo trì container lạnh (machine)

Sửa chữa ván sàn theo tiêu chuẩn IICL hoặc các tiêu chuẩn Quốc Tế khác. Nhận sửa chữa theo yêu cầu của Khách Hàng.

Sửa chữa kết cấu container khô

Sửa chữa kết cấu container khô

Sửa chữa ván sàn theo tiêu chuẩn IICL hoặc các tiêu chuẩn Quốc Tế khác. Nhận sửa chữa theo yêu cầu của Khách Hàng.