• Bán và cho thuê các loại container lạnh

    Bán và cho thuê các loại container lạnh

    Container lạnh ( Reefer container) là loại container thường được dùng để chuyên chở và bảo quản các loại hàng hóa và sản phẩm cần phải bảo quản lạnh và duy trì nhiệt độ bảo quản đáp ứng yêu cầu và ổn định trong suốt quả trình vận chuyển và lưu kho bảo quản. Doanh nghiệp chúng tôi, Cái Mép Container là đơn vị chuyên nghiệp cung cấp các sản phẩm container lạnh với đủ kích thích, thể tích được trang bị các loại hệ thống lạnh thông minh do các tập đoàn nhà máy chuyên sản hệ thống lạnh container sản xuất như Carrier, Thermo King, Star Cool và Daikin. Với thiết kế và cấu tạo đặc biệt, cùng với việc được trang bị các hệ thống lạnh chuyên dùng phù hợp, thông mình, nên các loại container đều có khả năng cung cấp phạm vi nhiệt độ bảo quản rộng từ +30oC tới - 30oC thâm chí có loại có thể cung cấp và duy trì nhiệt độ bảo quản tới -40oc, -70oc cho những sản phẩm và hàng hóa đặc biệt như bảo quản Cá Ngừ Đại Dường hay các loại thuốc Vaccin. Cùng với tính năng ưu việt trong vật chuyển và bảo quản nên Quý Khách Hàng có thể dùng để vận chuyển và bảo quản hàng hóa với khối lượng lớn, vận chuyển đi xa, cũng như các nhà vận chuyển, công ty Logistics có thể cùng một lúc tiếp nhận vận chuyển được mọi loại hàng hóa cần bảo quản lạnh với nhiệt độ nằm trong giải nhiệt độ từ +30oC tới -30oC thậm chí tới -40oc hoặc -70oc tùy chọn.